Fritidspas

Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til badminton.

Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport & Fritid for at få udstedt nye fritidspas. Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.

Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til  90%  økonomisk  friplads  i  et  pasnings-  eller  fritidstilbud.  Som  tommelfingerregel  er  fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses her

Hvordan får man et fritidspas?

  • Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
  • Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget
  • eller barnets CPR-nummer eller…
  • Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR-
  • nummer
  • Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med po-
  • sten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Brabrand Badminton?

Du kontakter Jesper Richardt , og aftaler hvor fritidspasset skal sendes til eller afleveres.

HUSK at vedlægge: hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, E-mail, telefonnummer og bankkonto-oplysninger. Hvis disse ikke bliver vedlagt, kan vi ikke behandle fritidspasset.

Husk at få fritidspasset tilbage igen. Hvis der er penge tilbage, kan dit barn bruge resten til en anden aktivitet.