Fritidspas

Man kan nu søge om et Fritidspas hos Aarhus Kommune

Et Fritidspas hjælper økonomisk trængte aarhusianere ved helt eller delvist at dække deres udgifter til foreningskontingent. Fællesskabet er med til at fastholde aarhusianerne i foreningslivet, og med Fritidspassett, giver Sundhed og Omsorg aarhusianerne gode forudsætninger for, at aarhusianerne kan fortsætte en fysisk aktiv livsstil på egen hånd.

Fritidspassett har en værdi af 1.000 kroner.  Beløbet kan bruges til at dække udgifter til medlemskontingent i folkeoplysende foreninger i Aarhus-området.

Se mere her